Uproszczona księgowość

Szukasz rzetelnego i profesjonalnego Biura Rachunkowego, które poprowadzi księgę przychodów i rozchodów? Sprawdź naszą ofertę. Biuro rachunkowe SRW zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzonej przez Ciebie działalności.

Nasza ofertaStrzałka
Zdjęcie Startowe

W ramach prowadzenia uproszczonej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp., – nie sporządzamy i nie wysyłamy VAT-7 czy VAT-7K, tylko JPK-V7,
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,
 • Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych dochodach firmy,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – PIT36, PIT36L.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
 • Sporządzanie i wysyłanie droga elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,
 • Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych przychodach firmy,
 • Sporządzenie zestawienia zapisów z PKPIR narastająco lub z podziałem na miesiące
 • Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego Zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok – PIT28.
Wyceń usługęStrzałka Skontaktuj się Strzałka

Biuro Rachunkowe SRW Sp. z o.o. zostało przyjęte w poczet CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na podstawie decyzji Prezydium Zarządu Okręgowego w Katowicach.
Wpis do rejestru członków – data 25.10.2018 nr 10/000304.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

  Skontaktuj się z nami