14.04.2023

Szkolenie ADR on-line

Kto ma obowiązek odbycia szkolenia stanowiskowego ADR?

Na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), każdy przedsiębiorca, który wykonuje operacje związane z nadaniem, odbiorem, przewozem, pakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, napełnianiem, opróżnianiem lub magazynowaniem towarów niebezpiecznych, jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie ADR.

Wymóg przeszkolenia dotyczy wszystkich pracowników mających jakikolwiek kontakt lub związek z towarami niebezpiecznymi (np. dyspozytorzy, spedytorzy, załadowcy, magazynierzy). Co ważne, obowiązek ten istnieje także, gdy pojazdy wykonują przewozy na wyłączeniu i nie muszą być oznakowane tablicami barwy pomarańczowej.

Podsumowując:

 

Zakres szkolenia ADR – zgodny z Działem 1.3 umowy ADR:

Uczestnicy dowiedzą się jak kwalifikować poszczególne przewozy ADR (pełny ADR, wyłączenia LQ, wyłączenia 1.1.3.6) oraz jakie obowiązki spoczywają na przewoźniku i jego pracownikach realizujących transport towarów niebezpiecznych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny/online

Szkolący: Marcin Mączyński Doradca DGSA

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodnie z przepisem 1.3 umowy ADR

Przepis: 1.3.3 Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z przepisami niniejszego działu, powinny być przechowywane przez pracodawcę i udostępniane pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokumenty powinny być przechowywane przez pracodawcę przez okres ustalony przez właściwą władzę. Powinny być one weryfikowane przy podejmowaniu nowego zatrudnienia. Kara za brak szkolenia: 2000 zł.

Zapisy

Klauzula informacyjna Strzałka

POWRÓT KONTAKT

Biuro Rachunkowe SRW Sp. z o.o. zostało przyjęte w poczet CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na podstawie decyzji Prezydium Zarządu Okręgowego w Katowicach.
Wpis do rejestru członków – data 25.10.2018 nr 10/000304.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

    Skontaktuj się z nami